top of page
Search

4 ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายใน

Updated: Feb 27, 2021

หัวข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่ต้องการหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในรวมไปจนถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นกังวลอยู่เสมอ เพราะนี่คือตัวแปรที่สำคัญมากของกระบวนการที่อยู่ระหว่างการร่างแบบไปจนถึงออกมาสำเร็จเป็นรูปธรรม และเนื่องด้วยสาเหตุที่สำคัญอีกหลายประการที่ประกอบอยู่ในกระบวนการของผู้รับเหมา เช่น เป็นผู้ประเมินค่าก่อสร้าง เป็นผู้ที่สามารถทำให้งานเร็ว-ช้า เป็นผู้ที่ทำให้งานออกมาสมบูรณ์หรือบกพร่อง ฯ ฉะนั้น Creative Kitchen จึงอยากจะนำเสนอ ข้อควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา ดังต่อไปนี้1. ผู้ว่าจ้างมักสนใจว่าผู้รับเหมารายนั้น ๆ มีโรงงานเป็นของตนเองหรือไม่ ข้อนี้ไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ผู้ว่าจ้างมักจะนำมาเป็นข้อพิจารณาลำดับแรก ๆ ในการเลือกสรรผู้รับเหมาซึ่งทางผู้เขียนขอเห็นแย้งว่ามีความสำคัญแต่ไม่มากนัก เพราะเหตุว่า การที่ผู้รับเหมารายนั้นมีโรงงานเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่า “จะไม่หนีงาน” “จะสามารถทำงานได้สมบูรณ์” หรือ “จะซื่อสัตย์ต่อผู้ว่าจ้างหรือไม่” แต่สิ่งที่สำคัญกว่าโรงงานผลิต คือ ทีมงานติดตั้งที่ต้องมีทั้งความเป็นมืออาชีพและปริมาณคนที่เพียงพอ เนื่องจากวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาตกแต่งภายในให้กับผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับเหมาทุกรายต้องไปซื้อมาแทบทั้งสิ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอกับการให้ความสำคัญกับคำว่า “มีโรงงานเองหรือไม่”


2. ผลงานที่ผ่านมาหรือ Project Reference ข้อนี้มีความสำคัญที่จะวัดผลอยู่มากพอสมควร แต่ทางผู้เขียนขอให้ข้อคิดกับผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

2.1 ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันว่างานของท่านจะออกมาดี

2.2 ผู้รับเหมาไม่บอกปัญหาหรือข้อบกพร่องจากงานที่ผ่านมาให้ท่านได้รู้ มีแต่จะบอกแต่เรื่องดีๆ ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องในทุก ๆ งานที่ผ่านมาก็เป็นได้

2.3 ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าการนำเสนอราคาหรือวัสดุที่นำมาใช้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่


3. ผู้รับเหมาได้ชี้แจงถึงวัสดุต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในงานของผู้ว่าจ้างโดยแจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่ สามารถอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงการเปรียบเทียบของวัสดุในแต่ละชนิดให้ผู้ว่าจ้างทราบได้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางผู้เขียนขอให้นิยามว่า “ขั้นตอนแห่งการหมกเม็ด” ทางผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ทางผู้รับเหมาได้ชี้แจงส่วนประกอบต่าง ๆ (โดยเฉพาะส่วนประกอบหลัก) ก่อนการนำเสนอราคา เพราะถ้าไม่ให้ชี้แจ้งให้ละเอียดออกมา(B.O.Q.) โอกาสที่จะได้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับราคาจะมีความเป็นไปได้อย่างมาก


4. มัณฑนากรหรือผู้ออกแบบ ทางผู้เขียนเองได้ให้ความสำคัญกับข้อนี้เพราะเป็นหัวใจของความสวยงามในการตกแต่งภายในและขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเลือกผู้รับเหมาในงานของท่านในประเด็นที่สำคัญนี้ด้วย เนื่องจากงานตกแต่งภายในเป็นงานที่มีมูลค่าสูง เน้นความสวยงาม หรูหรา ประโยชน์พื้นที่ใช้สอย เพิ่มคุณค่า หรือยกระดับให้กับท่าน ซึ่งทางผู้เขียนขอเน้นย้ำผู้ว่าจ้างจะต้องสอบถาม สืบค้น หรือหาวิธีการใดๆ ให้รู้ได้ว่าผู้รับเหมารายนั้นได้ใช้มัณฑนากรที่มีประสบการณ์จริงมาออกแบบให้กับท่าน หรือเป็นเพียงแค่ผู้มากประสบการณ์ในงานช่างมาออกแบบให้


**ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีการให้บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบให้อยู่แล้วนั้นเป็นกรณียกเว้น

ข้อมูลที่ทาง Creative Kitchen ได้กลั่นกรองออกมานี้มาจากประสบการณ์จริงที่ผ่านมา โดยมาถ่ายทอดให้กับท่านที่สนใจหรืออยู่ในช่วงพิจารณาหาผู้รับเหมา ซึ่งทางผู้อ่านเองก็ควรใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ และถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนเองก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


87 views0 comments

Comments


bottom of page