top of page

Contact

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ติดต่อเรา

ติดต่อ: 086-8896612 / 089-9203009

โชว์รูม: เลขที่ 1570 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอย 4 (วงเวียนใหญ่) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
BTS: สถานี "โพธิ์นิมิตร" (ฝั่งที่มี 7-ELEVEN)

Email : chanwit29@hotmail.com
Facebook: Creative Kitchen

Line: Creative Kitchen

bottom of page